Make your own free website on Tripod.com
 

KAMIN ZA CENTRALNO GEJANJE

Primena toplovodnog kotla sa estetskim dodatkom za grejanje stambenih zgrada.

Izrada u veličini 40, 50 i više kW.

Obloga kamina se naknadno radi od estetskih materijala koji su u skladu sa enterijerom.

Ravni pločasti sunčani kolektori „TERMING - SK" se izrađuju od domaćih materijala i odlikuju se ekonomičnošću, kvalitetom, dizajnom, prikladan je za montažu na kose i ravne krovove na posebno izrađenu konstrukciju.

Sam kolektor se sastoji od:
                   - kućišta kolektora
                   - izolacije
                   - apsorbcione ploče
                   - pokrivača
                   - gumenog zaptivača
                   - stezne lajsne


Kućište kolektora je kruta kutija napravljena od Alu - lima i profila, spojenih u jednu celinu. N

kan  
   


KAMIN ZA CENTRALNO GREJANJE
 

   


KAMIN ZA CENTRALNO GREJANJE

   KAMIN ZA CENTRALNO GREJANJE