Make your own free website on Tripod.com
 

ENERGETSKE POTREBE ZA KLASIČNO AMBIJENTALNO GREJANJE FARME SVINJA


PRIMER JE DAT ZA 276 UKLJEŠTENJA ZA PRAŠENJE I 575 KAVEZA ZA ODGOJ PRASADI

NAPOMENA : PRIKAZANE CENE SU PROMENJENE ALI SU DATE RADI UPOREĐIVANJA

 

PRASILIŠTE

Broj mesta za prašenje  :

276 uklještenja

276 uklještenja x 250 W (infra lampa)

69.000 W/h (69 kW/h)

69  kW/h  x  24 časa = 

1.656 kW/ dan

1.656 kW/dan x 180 dana = 

298.080 kW/sezoni 

298.080 kW/sezoni x  3 din =

894.240 din.

 

 

Dodatno grejanje ambijenta sa 160 kW

 

160 kW/h  x  24 časa =

3.840 kW/dan

160 kW = 16 kg nafte/čas

 

16  kg nafte/h x 24 časa = 

384 kg/dan

384 kg/dan x 160 dana = 

61.440 kg nafte/sezoni

61.440 kg. nafte/sezoni x 30 din = 

1.843.200 din

Troškovi grejanja prasilišta klasičnim načinom su:     
                               - Struja                           894.240  din
                               - Nafta                         1.843.200  din   
                               -----------------------------------------
                                  Σ                               2.737.440  din        

ODGOJ 

Broj kaveza smeštenih u 3 objekta

575 kaveza

150 kW /objakat  x  3 objekta =  

450 kW/h

450 kW/h  x 24  čas = 

10.800 kW/dan

10.800 kW/dan  x 160 dana =

172.800 kW/sezoni

150  kW  =   15  kg nafte/h  

 

15 kg.nafte/h x  3 obj. =

45 kg nafte/h

45 kg.nafte/h x  24 časa = 

1.080 kg nafte/dan

1.080  kg.nafte  x 160 dana = 

172.800 kg nafte

172.800 kg x 30 din. =

5.184.000 din

Troškovi grejanja odgoja:   
                       - Nafta                             5.184.000   din.         

Troškovi za idealno grejanje farme svinja po sezoni klasičnim načinom grejanja korišćenjem konvencionalnih goriva bila bi :

                       -  PRASILIŠTE :                       2.737.440   din.
                             -  ODGOJ :                               5.184.000   din.
                                 SVEGA :                               7.921.440   din. 

 

Podnim sistemon grejanja sa lorišćenjem biljnih ostataka kao energenta troškovi zagrevanja farme izgledali bi:

PRASILIŠTE

276 uklještenja x 150 W/h =    

41.400 W/h (41,4 kW/h)

41,4 kW/h  x 24 časa = 

993,6 kW/dan

993,6 kW/dan  x 180 dana =

178.848 kW/sezoni

ODGOJ

575 kaveza  x  250 W/h =

143.750 W/h (143,75 kW/h)

143,75 kW  x  24 časa = 

3.450 kW/dan     

3450 kW/dan  x  160 dana =

552.000 kW/sezoni

Ukupne energetske potrebe su:

                             -  PRASILIŠTE:                                       178.848  din       
                             -  ODGOJ:                                                552.000  din        
                                 SVEGA:                                               730.848   din   

Transmisioni  gubici  i grejanje ambijenta cevovodom 120 kW/h, dakle ukupne potrebe sa rezervom su 500 kW/h .

Troškovi slame (energenta) za 500 kW/h:

500 kW  = 150  kg slame =

12  bala/čas

12  bala/h x  20  čas =

240   bala/dan

240 bala/dan  x  160  dana = 

38.400  bala/sezoni  

38.400 bale/sezoni  x  15  din =

576.000 din.

               

UPOREDNO  TROŠKOVI GREJANJA:                 

679  kW   -  Konvencionalnim gorivima                      7.921.440 din.           

500  kW   -  Biljnim  otpacima                                          576.000 din.

 

  PRORAČUN
U PDF FORMATU

   


SOLARNI KOLEKTOR "TERMING-SK"


ŠEMA VEZE KOLEKTORA I AKUMULATORA TOPLOTE