Make your own free website on Tripod.com

ŠEMA KOTLARNICE I SUŠARE

LEGENDA
1-KOTAO
2-PREDKOMORA
3-VENTILATOR
4-EKSPANZIJA
5-DIMNJAK
6-VENTILATOR
7-IZMENJIVAČ
8-SUŠARA

9-PUMPA
10-VENTIL KOTLA
11-VENTIL IZMENJIVAČA
12-MEHANIZAM ZA DIZANJE ČEPA
13-VENTILACIONI KANAL
14-KAPA VENTILACIONOG KANALA
15-PODESNI ČEP
16-ISPUSNI OTVOR ZA ZRNO

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE SUŠARE ZA KUKURUZ TMS-20


   Ćelija je izrađena od čeličnog lima
debljine 2mm, i otvorima 2,2mm i osnovnom konstrukcijom od čeličnih kutijastih profila, kapaciteta 20t.
  
Spoljni prečnik ćelije d=2,5m i visine H=6m. Središna cev je izrađena od perforiranog lima 400mm sa kapom na vrhu za raspoređivanje zrna, pomerljivim čepom i pokazivačem nivoa sa spoljne strane. Dno ćelije je nagnuto i izrađeno od perforiranog lima sa mogućnostima produvavanja tako da je omogućeno samo pražnjenje. Uz ćeliju se isporućuju odgovarajući toplotni izmenjivač na principu vazduh-voda, ventilator sa cevovodom i toplovodni koato sa mogućnošću korišćenja goriva:
   - čvrsto gorivo i ostaci biljne proizvodnje
   - tečno gorivo
   - gasovito gorivo.
Zatvori prozor