Make your own free website on Tripod.com
 

SUŠARA - SILOS ZA ZRNO

Sušare "TERMING" su proizvod koji je prevashodno namenjen manjim gazdinstvima.

Tehnički, napravljeno je vrlo jednostavno rešenje. Ćelija za sušenje zrna je prečnika 2,5m i visine šest metara, kapaciteta 20 tona, a istovremeno je i silos za skladištenje. Ovo je konstruktivno tako rešeno što je oplata od čeličnog perforiranog lima.

Zrno se u ćeliji suši ili provetrava tako što ventilator ubacuje u cilindar topao ili hladan vazduh, koji prolazi kroz perforacije i produvava masu zrna. Prilikom pražnjenja ćelije, masa zrna se sliva postepeno i ravnomerno od vrha preko "stepenica". Zahvaljujući tome, odnosno stalnom ravnomernom rasporedu težine, prilikom postavljanja ćelije nije potreban temel
.

Na gazdinstvima kojima jedna ćelija, odnosno kapacitet od 20 tona, nije dovoljan, moguće je postavljanje još jedne ili više ćelija u nizu.

Sušenje zrna obavlja se uduvavanjem toplog vazduha u ćelije. U procesu sušenja zrna u "TERMING" sušari, gorivo u kotlu zagreva toplu vodu, ćija se toplota u izmenjivaću predaje vazduhu kojeg ventilator uduvava u ćeliju. U proizvodnom programu "TERMING"-a nalaze se i višenamenski kotlovi za grejanje različitih objekata. Posebno je akcenat stavljen na proizvodnju kotlova, koji kao gorivo koriste čvrsto gorivo, a pre svega ostatke biljne proizvodnje. Predviđeno je da zagrevanje vode može da se obavi i tečnim ili gasovitlm gorivom, ali zbog ekonomskih efekata preporučujemo korišćenje biljnih ostataka. Potvrđeno je da 40-45 kg slame ili kočanki kukuruza daje toplotne energije koliko i 15 kg nafte.

Stručnjaci "TERMINGA" su predvideli višenamensku primenu kotla. Tako pored sušenja zrna, toplotna energija, može da se iskoristi za zagrevanje stambenih objekata, radnog prostora, staklenika, objekata u stočarstvu... Kombinovanjem primene, energetski deo se koristi racionalnije više dana u godini
.

Na zahtev kupca silos - sušara može da se isporuči i bez energetskog dela. U tom slučaju sušenje se obavlja uduvavanjem hladnog vazduha, ali proces sušenja traje znatno duže.

"TERMING" je u projektovanju rešenja i izvođenju radova vrlo prilagodljiv zahtevima poručioca i prati zbivanja i potrebe gazdinstava za savremenijom opremom. "TERMING" takođe ima i rešenje čardaka, koji je istovremeno i sušara kukuruza u klipu, a radi na sličnom principu kao i sušara za zrno
.

 

 


ŠEMA
KOTLARNICE I SUŠARE

   


BOKS ZA PRAŠENJE
(KOMPLET)

     
   


BOKS ZA PRAŠENJE
(OD NAZAD)