Make your own free website on Tripod.com
 

TOPLOVODNI KOTAO NA BIOMASU
OD 40KW DO 100KW

Toplovodni kotao tipa "TIG" namenjen je za centralno grejanje individualnih zgrada, poslovnih prostorija i drugih objekata za radni režim 90/70C i pritisak do 3 bara.

U osnovnoj varijanti kotao je namenjen za loženje biomasom (drvo, balirana slama soje i strnih žita, kukuruzovina, oklasci, oresci iz voćarstva i vinogradarstva kao i ostali gorivi otpatci), što podrazumeva i mogućnost loženja uglja granulacije veće od 30 mm kojeg ima na domaćem tržištu. Kapacitet kotla je 40, 50, 60, 75, 100 kW prilikom loženja biomasom. Veliki otvori za vrata omogućavaju jednostavno punjenje i čišćenje kotla.

Kotao se uz minimalne izmene može adaptirati za korišćenje tečnih i gasovitih goriva, a na zahtev kupca moguća je ugradnja električnih grejača sa komandnom tablom.

Uslov za pravilan rad kotla je pravilno dimenzionisan dimnjak koji mora da obezbedi potrebnu promaju. Na samom kotlu omogućena je regulacija promaje ugradnjom regulatora promaje sa prednje strane, ugrađenom klapnom u kotlu koja omogućava preusmeravanje strujanja dimnih gasova prilikom potpale odnosno stacionarnog režima (gorenja) i klapnom na dimnjaci. Sve ovo rezultira kvalitetnim sagorevanjem i visokim stepenom iskoriščenja energije od preko 75%.


TEHNIČKE KARAKTERSITIKE KOTLOVA SA PRIKLJUČNIM I GABARITNIM DIMENZIJAMA

Toplovodni kotao"TIG-S" je proizvod razvijen na osnovu višegodišnjeg iskustva u konstruiranju i proizvodnji kotlova za centralno grejanje kapaciteta od 30 do 100 kW.

Kotao je izrađen od čeličnog lima garantovanog hemijskog sastava i bešavnih cevi. Ložište je izrađeno od specijalnog kotlovskog lima debljine 4 mm, otpornog na uticaj visoih temperatura. Zavarene je izvedbe. Ispitivanje kotlova na vodonepropusnost izvodi se u sopstvenoj probnoj stanici na ispitivani pritisak od 4 bara.

Kotao je obložen visokokvalitetnom izolacijom od mineralne vune i estetski izrađenom oplatom od lima koji zajedno smanjuju gubitke i povećavaju efikasnost kotla.Slika 1. Skica toplovodnog kotla TIG sa gabaritnim i priključnim dimenzijama

Tabela 1. Gabaritne i priključne dimenzije TIG - S kotlova

Snaga kotla
u [ kW ]
Dimenzije u [ mm ]
A B C D E F
40 1520 990 680 800 180 NO32
50 1600 1090 730 800 220 NO32
60 1700 1090 780 800 220 NO40
75 1760 1150 830 850 250 NO50
100 1850 1150 980 850 250 NO50
   
   


KOTAO TIG