Make your own free website on Tripod.com
 

TOPLOVODNI KOTAO TIG - S NA BIOMASU
PREKO 100KW

Toplovodni kotao tipa "TIG - S" namenjen je za centralno grejanje većih stambenih i poslovnih objekata, u industrijskim postrojenjima za obezbeđenje toplote na izmenjivačima (npr. sušare), staklenika i drugih objekata za radni režim 90/70C i pritisak do 3 bara.

Posebno se naglašava primena kotla u poljoprivredi za grajanje ekonomija, farmi i radionica, zbog mogućnosti primene biomase kao energenta gde se kroz cenu energenta postižu velike uštede što je prikazano primenom u tabeli 1.
 

Parametri analize

Utrošak energenta

Lož ulje Struja Slama
Utrošak energenta na čas 9,1 kg 100 kW 30 kg
Cena energenta 1 DM / kg 0,1 DM / kW 0,033 DM / kg
Trošak po času 9,1 DM 10 DM 0,99 DM

U osnovnoj varijanti kotao je namenjen za loženje čvrstim gorivom i biomasom (srednje kalorični ugalj, drvo, balirana slama soje i strnih žita, kukuruzovina, oklasci, oresci iz voćarstva i vinogradarstva kao i ostali gorivi otpaci). Zbog velikih vrata i ložišta drvne i biljne otpatke nije potrebno usitnjavati. Kotlovi su kapaciteta od 120 do 1000 kW. Veliki otvori za vrata omogućavaju jednostavno punjenje i čišćenje kotla.

Kotao se uz minimalne izmene može adaptirati za korišćenje tečnih i gasovitih goriva.

Kod sagorevanja biomase postoji mogućnost da se između priključka za dim i dimnjaka ugradi dimna komora za taloženje lebdećeg pepela u dimnim gasovima i ventilator.

Detaljnije o toplovodnom kotlu na čvrsto gorivo i biljne odpatke "TIG-300" ...


Ekonomska opravdanost korišćenja biljnih ostataka kao energenta
za kotao "TIG-400" ...TEHNIČKE KARAKTERISTIKE KOTLOVA SA PRIKLJUČNIM I GABARITNIM DIMENZIJAMA

Toplovodni kotao"TIG-S" je proizvod razvijen na osnovu višegodišnjeg iskustva u konstruiranju i proizvodnji kotlova za centralno grejanje kapaciteta od 120 do 1000 kW.

Modularne je izvedbe, tako da su svi elementi kotla tehnološke celine (vodena rešetka, ložišta, izmenjivač, dimne komore). Pri eksplotaciji kotao veoma dobro podnosi termičko širenje zbog elastičnih veza elementa kotla.

Kotao je izrađen od čeličnog lima garantovanog hemijskog sastava i bešavnih cevi. Ložište je izrađeno od specijalnog kotlovskog lima debljine 4 mm, otpornog na uticaj visoih temperatura. Zavarene je izvedbe. Ispitivanje kotlova na vodonepropusnost izvodi se u sopstvenoj probnoj stanici na ispitivani pritisak od 4 bara.

Kotao je obložen visokokvalitetnom izolacijom od mineralne vune i estetski izrađenom oplatom od lima koji zajedno smanjuju gubitke i povećavaju efikasnost kotla.Slika 1. Skica toplovodnog kotla TIG - S sa gabaritnim i priključnim dimenzijama

Tabela 1. Gabaritne i priključne dimenzije TIG - S kotlova

Dimenzije 
u [ mm ]
Snaga kotla u kW
120 150 200 250 300 400 500 600 800 1000
A 1000 1000 1200 1350 1350 1350 1600 1600 1700 1800
B 1700 1800 2000 2100 2350 2350 2450 2550 2850 3000
C 2150 2150 2400 2590 2590 3050 3320 3320 3320 3750
D NO50 NO50 NO65 NO65 NO80 NO100 NO100 NO125 NO125 NO150
E 250 250 300 320 350 400 450 500 550 650
 
KOTAO TIG


OTVORENI SISTEM


ZATVORENI SISTEM

   


KOTAO TIG