Make your own free website on Tripod.com
 

TOPLOVODNI KOTAO NA ČVRSTO GORIVO I BILJNE OTPATKE  TIPA  “ TIG – 300 “  

Prilagođavanjem odnosa prema energetskoj krizi, novonastaloj situaciji sa eksploatacijom konvencionalnih energenata i dugogodišnjoj inicijativi na prelazak korišćenja biljnih otpadaka kao energenata za grejanje stvorena je nova izvedba toplovodnog kotla tip “TIG – 300“.

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u konstruisanju i proizvodnji stvoren je tip toplovodnog kotla na čvrsto gorivo tj. na biljni otpad kao što su drvo, slama, kukuruzni oklasak i sl.

Kotao je modularne izvedbe sveden u tehnološku celinu sa elestičnim vezama zbog toplotnih dilatacija. Segmenti kotla: toplotni izmenjivač16, ložišna rešetka2 i noseća cevno-vodena konstrukcija3, su izrađeni od kvalitetnog vatrootpornog čelika varene izvedbe.

Noseća cevno-vodena konstrukcija (između dve oplate od lima), spolja obložena tervolom radi termo izolacije, je osnov za naslon toplotnog izmenjivača vazduh-voda, a u sebi sadrži u horizontalnoj ravni cevno-vodenu rešetku2.

Spolja ga karakterišu troja vrata i to jedna za skretanje dimnih gasova u izmenjivaču kao i čišćenje  istog14, druga vrata za loženje8 i treća za regulaciju promaje12. Datim elementima i njihovim dimenzijama kotao ostvaruje maksimalnu snagu do 300 kW, u zavisnosti od kaloričnosti goriva, inteziteta loženja i iskorišćenja toplovodnog sistema.

Izvedba kotla može biti ukomponovana u celinu sa odgovarajućim dimnjakom, dimnom komorom za odvarničavanje, kanalom za otpepeljavanje i ventilatorom za prinudnu promaju.

Primenljivost kotla “TIG – 300“ je u svim toplovodnim grejnim sistemima gde je ostvarivo kontinualno doturanje energenta kao i njegovo lagerovanje. Malim konstruktivnim izmenama na ložišnim vratima omogućuje se korišćenje alternativnih energenata (ugalj , nafta , plin).

Pojašnjenja

1)  Na osnovu priloga br. 3 (presek vodene rešetke)  i br. 8 jasno se može videti kakva je izvedba  vodene rešetke kao i krajeva vodene rešetke, donji deo vodenog zida, donji deo tervol izolacije kao i deo priključka za hladnu vodu.

2)  Vodenu rešetku sačinjava set od 9 cevi prečnika 76 mm, koje su na donjem kraju uronjene u vodeni omotač, a na gornjem kraju je povezan sa jednom poprečnom cevi prečnika 76 mm, koja je takođe uronjena u vodeni omotač. Vodena rešetka se snabdeva vodom preko jedinstvenog priključka za napajanje kotla hladnom vodom1. Voda cirkuliše kroz celokupnu zapreminu rešetke.

3)  Nakon zagrevanja, toplija voda iz donjeg dela vodenog zida preko 4 “hamburška” luka19, prilog br. 2, prelazi u  toplotni izmenjivač16, čija je konstrukcija prikazana prilozima br. 6 i br. 7. Vidimo da je toplotni izmenjivač zapravo limena kutija, kroz koju prolazi 8 redova cevi sa po 9 cevi u redu (ukupno 72 cevi) za sprovođenje dimnih gasova iz ložišta u dimnjaču. Unutrašnjost izmenjivača je ispunjena vodom (šrafirano na crtežu). topla voda iz izmenjivača izlazi kroz jedinstveni priključak za odvod tople vode17.

4)  Oblik, konstrukcija i dimenzije ložišta i prostora za pepeo prikazani su u prilogu br. 5

5)  Voda prolazi i oko vrata za loženje (prilog br. 1, br. 2, br. 3 – vode je šrafirana crticama)

6)  Odgovor na ovo pitanje obuhvaćen je odgovorom br. 3

7)  Na gornjoj strani kotla (levo i desno od priključka za toplu vodu) takođe se nalazi limena oplata sa tervolom5 kao izolatorom. Izmenjivač je od tervola odvojen slojem vazduha.

8)  Šupljina iza vrata za čišćenje je komora za skretanje dimnih gasova (obeleženi strelicama u prilogu br. 1). Kroz četiri reda donjih cevi toplotnog izmenjivača dimni gasovi ulaze u šupljinu, menjaju smer i izlaze kroz četiri reda gornjih cevi u dimnjaču. Dimni kanali su prema tome cevi čiji je jedan kraj izlazi u šupljinu iza vrata a drugi kraj  u dimnjaču.

9)  Za pogon ventilatora koristi se dvobrzinski elektromotor, s tim da se prilikom potpaljivanja kotla ventilator uključuje na veću brzinu a nakon uspostavljanja redovnog režima rada kotla motor se prebacuje (ručno) na drugi, niži broj obrtaja.

NOVOST KONSTRUKCIJE je modularni princip izrade i montaže elemenata kotla (toplotni izmenjivač, vodena rešetka, vodeni omotač su zasebne tehnološke celine), koji su međusobno povezani elastičnim vezama, čime je omogućena velika toplotna izdržljivost kotla, zbog mogućnosti nesmetane dilatacije njegovih pojedinih celina.

LEGENDA

1)    Priključak za dovod hladne vode
2)   Vodena rešetka
3)
   
Vodeni omotač
4)
   
Vazduh
5)
 
   Tervol
6)
  
  Spoljašnji lim
7)
  
  Poprečna cev vodene rešetke
8)
  
  Vrata za loženje
9)
 
  Otvor za loženje

10)  Prostor za pepeo
11)  Postolje kotla (sanke)
12)  Vrata za regulaciju promaje
13)  Ložišni prostor
14)  Vrata za čišćenje
15)  Prostor za skretanje dimnih gasova
16)  Toplotni izmenjivač
17)  Priključak za odvod tople vode
18)  Dimnjača
19)  Hamburški luk
20)  L profili

 

   
   

BOKS ZA PRAŠENJE
(KOMPLET)

     
   


BOKS ZA PRAŠENJE
(OD NAZAD)